Start groepslessen 22 augustus.

Iedereen is weer welkom voor groepslessen vanaf 22 augustus. Het lesschema wordt binnenkort bijgewerkt en zal in grotendeels hetzelfde zijn als voorgaand jaar. In de maand juli is er nog wel les voor de zwangeren: elke zaterdag om 10 am.